Sluit Logo i-online
Veilig winkelen
Vandaag besteld, morgen geleverd
Gratis levering vanaf € 50
Hulp nodig? +32 56 33 23 71

Disclaimer


Toegang tot de website

I-ONLINE stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de website 7 dagen per week, 24 uur per dag, in de mate van het mogelijke toegankelijk is, zonder enige garantie in dit opzicht.

Deze toegang kan echter worden onderbroken, met name in geval van onderhoud en bijwerking, in geval van een storing of om andere technische redenen.

Intellectuele eigendomsrechten

De Website, met inbegrip van de teksten, de structuur, de lay-out, de grafische elementen, de presentatie, de logo's, de software en alle andere eventuele elementen van deze Website, worden beschermd door de intellectuele eigendomsrechten van I-ONLINE, zijn eventuele leveranciers of partners. Deze intellectuele eigendomsrechten omvatten, maar zijn niet beperkt tot: het auteursrecht, de naburige rechten, de databankrechten en de merkrechten.

Andere product- of bedrijfsnamen die op deze Website worden genoemd, kunnen handelsmerken zijn van hun respectieve eigenaars. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende of van I-ONLINE is het de gebruiker verboden om informatie, software, producten of diensten die hij op deze sites heeft verkregen, te wijzigen, te kopiëren, te verspreiden, te communiceren, te communiceren, te vertalen, uit te zenden, te reproduceren, te publiceren, in licentie te geven, over te dragen of te verkopen. Het is hem ook verboden om werken te maken die afgeleid zijn van bovengenoemde elementen.

Hetzelfde geldt voor fragmenten van werken die op deze Website worden aangeboden, ook al worden deze gratis aangeboden. Elke inbreuk op deze intellectuele eigendomsrechten kan leiden tot civiele en strafrechtelijke vervolging

Elke gehele of gedeeltelijke reproductie van de I-ONLINE-catalogus is ten strengste verboden.