Sluit Logo i-online
Veilig winkelen
Vandaag besteld, morgen geleverd
Gratis levering vanaf € 50
Hulp nodig? +32 56 33 23 71

Garantie


1. Alle bij I-ONLINE aangekochte Producten genieten de wettelijke garantie van de artikelen 1649 bis en volgende van het Burgerlijk Wetboek, voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat op het ogenblik van de levering van het Product, op voorwaarde dat de Klant niet op de hoogte is of wordt verondersteld het gebrek te kennen op het ogenblik van het sluiten van het contract en dit, op voorwaarde dat dit gebrek aan overeenstemming zich voordoet binnen een termijn van 2 jaar vanaf de levering. De Klant moet I-ONLINE schriftelijk op de hoogte brengen van zijn voornemen om een beroep te doen op de wettelijke garantie, uiterlijk binnen 2 maanden na de dag waarop hij het gebrek heeft vastgesteld. De kosten voor de terugzending van het niet-conforme Product zijn ten laste van I-ONLINE, op voorwaarde dat de terugzending wordt uitgevoerd via de diensten die I-ONLINE aanbiedt aan de Klant, bij gebreke waarvan deze laatste het verschil zal betalen indien hij beslist om een andere, duurdere dienst te kiezen. De Klant draagt echter alle risico's met betrekking tot het verlies van het Product gedurende de volledige terugzending. De kosten voor de terugzending kunnen worden gecrediteerd in de vorm van een aankoopbon, die kan worden gebruikt voor een volgende bestelling, of worden opgenomen in de eventuele terugbetaling.
2. I-ONLINE bvba kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor niet-naleving van de regelgevende en wettelijke bepalingen die van kracht zijn in het land van ontvangst. De eventuele aansprakelijkheid van I-ONLINE bvba is uitsluitend beperkt tot de waarde van het product in kwestie, bepaald op de datum van de verkoop ervan.
De klant kan contact opnemen met de klantendienst door het formulier in te vullen dat beschikbaar is op de website van I-ONLINE onder de rubriek "Contact".