Sluit Logo i-online
Veilig winkelen
Vandaag besteld, morgen geleverd
Gratis levering vanaf € 50
Hulp nodig? +32 56 33 23 71

Klantenservice


1. Na bevestiging van de bestelling en aanvaarding van de betaling door de instelling die belast is met de transactie, verbindt I-ONLINE zich ertoe de bestelde producten naar de klant te laten verzenden op het opgegeven leveringsadres binnen een termijn die over het algemeen, al naargelang de bestemming, tussen 1 en 2 werkdagen ligt. Alle details met betrekking tot de leveringstermijnen zijn beschikbaar op de website van I-ONLINE.
2. Door het plaatsen van een bestelling verbindt de klant zich ertoe om bij ontvangst van de goederen alle huidige en toekomstige heffingen, rechten, belastingen en andere lasten te betalen die verschuldigd zijn met betrekking tot de levering van de bestelde producten. De hoofdelijke aansprakelijkheid van I-ONLINE bvba kan in geen geval worden ingeroepen in dit verband.
3. De levering wordt uitgevoerd door de firma "B Post" of "Post NL" voor België. Voor andere landen verwijzen wij u naar de rubriek "Leveringen". Leveringstarieven en leveringstermijnen zijn beschikbaar op de website I-ONLINE. Een weigering van de levering en een terugbetaling kunnen door de klant worden geëist van I-ONLINE of de vervoerder in geval van een aanzienlijke vertraging in de levering.
4. Bij de ontvangst van de bestelde producten moet de klant of de ontvanger de goede staat van het geleverde product controleren en kennis nemen van de gebruiksvoorwaarden in de meegeleverde handleiding. In het geval dat een of meer van de bestelde producten ontbreken of beschadigd zijn, is het aan te raden dat de klant of ontvanger het nodige voorbehoud formuleert bij de vervoerder en/of contact met ons opneemt via onze Contactpagina.
5. Indien een pakje ondanks de verschillende passages van de vervoerder (maximaal drie passages) niet in ontvangst wordt genomen, wordt het geretourneerd aan I-ONLINE en wordt de ontvanger per e-mail op de hoogte gebracht. De koper kan om een extra levering verzoeken en de kosten daarvan dragen (ook als de eerste verzending gratis was).
6. De klanten of ontvangers van de producten onthouden zich van gehele of gedeeltelijke doorverkoop van de gekochte producten.

KLACHT

1. Om elk risico van inbreuk op de rechten van de consument te vermijden, is het raadzaam om klachten met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst, zoals zichtbare en/of kwalitatieve gebreken in een artikel of andere tekortkomingen bij de levering, zo spoedig mogelijk en op een zo duidelijk en volledig mogelijke wijze te melden aan I-ONLINE. Het is raadzaam om deze klachten aan ons door te geven via de Contactpagina (contactformulier, e-mail, telefoon of brief).
2. Bij I-ONLINE ingediende klachten worden binnen 2 werkdagen na de datum van ontvangst beantwoord. Indien een klacht een langere te verwachten behandelingstijd vraagt, zal I-ONLINE binnen 2 werkdagen een antwoord sturen om de ontvangst ervan te bevestigen en een indicatie te geven van wanneer de consument een meer uitgebreid antwoord kan verwachten.

HERROEPING

1. In overeenstemming met de geldende wetgeving voor verkoop op afstand (wet van 21 december 2013) heeft de klant het recht om zonder boete en zonder opgave van redenen af te zien van zijn aankoop:
- Voor producten BUITEN de medische hulpmiddelen geldt het recht van afstand VOOR of NA de verzending van het pakje door I-ONLINE
- Voor medische hulpmiddelen geldt het recht van afstand VOOR de verzending van het pakje door I-ONLINE TENZIJ de medische hulpmiddelen één of meer fabricagefouten vertonen, in welk geval het recht van afstand ook na verzending van toepassing is.
Om dit herroepingsverzoek in te dienen, moet de klant contact opnemen met de klantendienst via de contactpagina.
De klant beschikt over een termijn van 7 kalenderdagen vanaf de ontvangst van de bestelde producten om zijn herroepingsrecht uit te oefenen bij I-ONLINE bvba tegen omruiling of terugbetaling. Om een terugbetaling of omruiling te bekomen, moet de klant het (de) product(en) op eigen kosten (in overeenstemming met art. VI.51 § 1) en onder eigen verantwoordelijkheid terugsturen naar het volgende adres: I-ONLINE, Risquons-toutsteenweg 310, 7700 Moeskroen. Indien mogelijk verdient het de voorkeur dat deze producten zich in de originele verpakking bevinden, intact, samen met alle eventuele toebehoren (zoals onder meer gebruiksaanwijzingen en documentatie) en een kopie van de aankoopfactuur.

2. Indien de producten naar I-ONLINE worden teruggestuurd binnen de hierboven vermelde voorwaarden en termijnen, verbindt I-ONLINE zich ertoe om de door de klant betaalde bedragen kosteloos terug te betalen. De portokosten in verband met de terugzending van de producten worden niet terugbetaald door I-ONLINE (tenzij de fout onder de verantwoordelijkheid van deze laatste valt). De terugbetaling zal gebeuren binnen een maximumtermijn van 30 dagen vanaf de datum van ontvangst van de goederen door I-ONLINE.

3. De consument kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:
1° de levering van goederen die snel kunnen bederven of vervallen;
2° de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet kunnen worden teruggezonden en na levering door de consument zijn ontzegeld;

EEN PROBLEEM MET UW BESTELLING?

Als u problemen ondervindt na ontvangst van uw bestelling, neem dan contact op met onze klantendienst via e-mail. Zij zullen al uw vragen beantwoorden en hun best doen om aan uw verwachtingen te voldoen.